AMIF-oproep ‘Actief en gedeeld burgerschap’

  • 22 december 2017

Op 22 december werd de AMIF-oproep ‘actief en gedeeld burgerschap’ gelanceerd. De oproep van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) ondersteunt lokale besturen die beleidsparticipatieve initiatieven opzetten om actief en gedeeld burgerschap bij derdelanders te versterken. De oproep zet lokale besturen aan om samen naar expertise te zoeken en capaciteit op te bouwen. Dit kunnen initiatieven zijn om beleidsparticipatie te verhogen, of om de burgerzin te stimuleren.

Meer info: http://www.esf-vlaanderen.be/project/oproepen