AMIF-oproep ‘Integratiepact: projecten ter bestrijding van racisme en discriminatie en bevordering van wederzijds respect’.

  • 22 december 2017

Op 22 december werd de AMIF-oproep ‘Integratiepact: projecten ter bestrijding van racisme en discriminatie en bevordering van wederzijds respect’ gelanceerd.
Deze oproep heeft als doel om directe en indirecte discriminatie van personen uit derde landen te bestrijden en wederzijds respect te bevorderen. Concreet wil men via een integratiepact een breed draagvlak scheppen en zoveel mogelijk organisaties stimuleren om acties te nemen die discriminatie op basis van nationaliteit, zogenaamd ras en afkomst bestrijden en wederzijds respect bevorderen.

Meer info: http://www.esf-vlaanderen.be/project/oproepen