AMIF-oproep Ontwikkeling van een "blended learning"-aanpak binnen Maatschappelijke Oriëntatie

  • 16 oktober 2017

Het Europees Sociaal Fonds lanceert deze projectoproep die als doel heeft om personen uit derde landen zelfredzamer te laten functioneren in de samenleving. Door de ontwikkeling van een vernieuwende “blended learning”-aanpak MO wil men het bestaande aanbod Maatschappelijke Oriëntatie (MO) flexibiliseren en optimaliseren.

Deze oproep is gericht naar alle private of publiekrechtelijke organisaties met rechtspersoonlijkheid. Het is aangewezen om via een partnerschap te werken waarbinnen volgende kennis/expertise aanwezig is:

  • ervaring met de doelgroep van inburgeraars, in het bijzonder met de meest kwetsbare profielen;
  • kennis van het Vlaamse inburgeringsbeleid, in het bijzonder van het bestaande aanbod Maatschappelijke Oriëntatie;
  • expertise rond het ontwerpen, ontwikkelen, testen en valideren van didactische modellen, elektronische leeromgevingen, digitale platformen, instrumenten voor “blended learning”;
  • het ontwikkelen en inputten van content in een digitale omgeving (website, mobiele apparatuur).

De uitvoering van het project gebeurt in co-creatie met de eindgebruikers, zijnde de MO-cursisten en de MO-docenten. Een partnerschap met de Agentschappen voor Integratie en Inburgering is hiervoor vereist.

De deadline voor indiening van projectvoorstellen binnen deze oproep is vrijdag 1 december 2017. De beslissing wordt uiterlijk op vrijdag 29 december 2017 bekendgemaakt. Het goedgekeurde project gaat van start op 1 februari 2018.

Meer informatie:  http://www.esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/ontwikkeling-van-een-blended-learning-aanpak-binnen-maatschappelijke-orientatie

02/552 83 41
lisa.vanhecke@wse.vlaanderen.be