Beleid

Om het integratiebeleid van de Vlaamse Overheid te realiseren en uit te bouwen, worden verschillende beleidsdocumenten opgesteld.

Zo maakt de Vlaamse Overheid bij de aanvang van de regeerperiode een beleidsnota op, en bij de start van elk begrotingsjaar een beleidsbrief.

Daarnaast worden ook actieplannen opgesteld om het integratiebeleid op te volgen, te evalueren en te actualiseren. 

Met conceptnota’s introduceert de Vlaamse Regering nieuw beleid. Op 25 maart 2016 heeft de Vlaamse Regering op voorstel van de minister van Inburgering de conceptnota betreffende het NT2-beleid goedgekeurd. Deze nota geeft de contouren weer voor het uitbouwen van een slagkrachtig, doelgericht en doelmatig NT2-beleid voor alle anderstaligen die Nederlands leren.  In overleg met de stakeholders wordt dit kader momenteel nader uitgewerkt.