Geslaagde lunchsessies integratiebeleid Vlaanderen-Nederland

  • 9 oktober 2017

Een 30-tal medewerkers van de Vlaamse overheid vernam van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) hoe het integratiebeleid in Nederland verschilt met Vlaanderen. Tijdens 3 lunchsessies discussieerden zij over inburgering, vluchtelingen, sociale cohesie en preventie van discriminatie.

Heel wat deelnemers vinden de aanpak in Nederland ‘minder pamperend’. Er wordt meer verantwoordelijkheid gelegd bij de nieuwkomer. Zij werken ook met specifieke thema’s zoals stagediscriminatie en anti-zwart racisme. Velen wezen op de nood aan meer coördinatie tussen eigen diensten. In Nederland zitten Werk en Integratie in 1 Ministerie. Vlaanderen lijkt dan weer meer te focussen op de gemeenten en steden. Zij hebben de regierol.

Deze lunchsessies kaderen in een uitwisselingstraject tussen Vlaanderen en Nederland rond integratie. In het voorjaar van 2018 trekt een Vlaamse delegatie onder leiding van ABB naar Nederland. Afgelopen juni was Nederland te gast in Vlaanderen.

Meer info

ingrid.pelssers@kb.vlaanderen.be

Enkele impressies

Impressie lunchcauserieImpressie lunchcauserieImpressImpressie lunchcauserie