Het opleidingsprofiel van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden

  • 15 september 2017

Op basis van de gegevens van de Kruispuntbank Inburgering (KBI) bekijken we het opleidingsprofiel van de asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden die in 2015 en 2016 voor het eerst een inburgeringscontract ondertekenden. Om een inschatting te maken van het opleidingsniveau van deze groep, vergelijken we hun profiel met het profiel van twee andere groepen:

  • alle personen die voor het eerst een inburgeringscontract ondertekenden in dezelfde periode
  • alle personen met een inschrijving NT2 via de Agentschappen of het Huis van het Nederlands Brussel in dezelfde periode.

Resultaat van deze toets vindt u in onderstaande bijlage.