Inspiratiedag lokaal transversaal beleid - 11 Februari 2019, Herman Teirlinck, Brussel

  • 19 december 2018

Uitdagingen en kansen voor integratie, armoedebestrijding en gelijke kansen


Voor de Vlaamse overheid zijn lokale besturen dé prioritaire partners op vlak van integratie, armoedebestrijding en gelijke kansen. In een steeds complexere en meer diverse samenleving staan ze echter voor grote uitdagingen.  

Hoe kunnen lokale besturen hun beleid afstemmen op deze groeiende verscheidenheid?

Hoe kunnen ze antwoorden bieden op complexe thema’s die een transversale aanpak vragen?

Hoe geven ze vorm aan een participatief beleid?

Bij het begin van de nieuwe legislatuur en de opmaak van een nieuw meerjarenplan willen we je graag uitnodigen op een inspiratiedag die een mix geeft van theorie en goede praktijkvoorbeelden.

Tijdens de voormiddag krijgt je inzicht in de resultaten van wetenschappelijk onderzoek rond de regierol van lokale besturen inzake integratie en armoedebestrijding. In de namiddag inspireren workshops met goede praktijken en concrete voorbeelden. Ook de thema’s gelijke kansen en participatie komen dan aan bod.

Noteer 11 februari alvast in je agenda. Een uitnodiging met programma en inschrijvingsstrook volgt in januari 2019. 

Contact:
Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie
Havenaan 88 bus 70
1000 Brussel
integratie@vlaanderen.be

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving
Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 Brussel
welzijnensamenleving@wvg.vlaanderen.be