Internationale belangstelling voor Vlaams integratiebeleid

  • 9 maart 2017

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) greep het krokusverlof aan om enkele buitenlandse delegaties wegwijs te maken in het Vlaamse integratiebeleid.

Duitse delegatie uit Noordrijn-Westfalen (NRW)

Op uitnodiging van ABB bezochten vijf integratie-experten uit Noordrijn-Westfalen Antwerpen, Mechelen en Brussel. De twee regio’s hebben een vergelijkbaar bevolkingsprofiel en ontvingen veel nieuwkomers, ideaal dus om inspiratie op te doen. Het studiebezoek van 28 februari tot en met 2 maart 2017 werd een succes.

In Mechelen wist burgemeester Bart Somers de Duitse delegatie te charmeren met zijn diversiteits- en integratiebeleid. Mechelen zet sterk in op veiligheidsbeleid, inclusief beleid en actief burgerschap. Na Mechelen trok de Vlaams-Duitse delegatie naar de stad Antwerpen. De directeur van Atlas - het Antwerps Agentschap voor integratie en inburgering - legde de aanpak van de stad uit. De derde dag stond in het teken van het actuele debat over identiteit, gemeenschapsvorming, normen en waarden. De delegatie maakte een wandeling in hartje Molenbeek en er volgde een levendig debat bij Bon, de Brusselse afdeling van het Agentschap Integratie en Inburgering. Na afloop van het bezoek nodigde de Duitse delegatie de Vlaamse collega’s uit voor een tegenbezoek in 2018. Vlaanderen gaat daar graag op in.

Zes opvallende punten:  

  • Delegatie Noordrijn-WestfalenDe drie Duitse overheidsniveaus (= Bondsniveau, Länder, lokale overheden) zijn ieder bevoegd voor integratie. Het Bondsniveau staat in voor de inburgeringstrajecten. 
  • NRW telt 25% personen van buitenlandse origine. Ze hanteren dezelfde definitie als Vlaanderen. Hun overheid telt 12% personen van buitenlandse herkomst.
  • NRW beschikt over 53 ‘gemeentelijke integratiecentra’. Eén orgaan coördineert ze. De lokale overheid betaalt de helft van de kosten, de NRW-minister van Integratie en (vooral) de NRW-minister van Onderwijs betalen de andere helft. De centra focussen sterk op nieuwkomers in het onderwijs.
  • Iedere gemeente/stad kan haar prioriteiten kiezen uit een set van domeinen die NRW aanreikt. Dat geeft ruimte aan lokale differentiatie.
  • De werking in NRW is net zoals in Vlaanderen sterk bepaald door haar geschiedenis (diverse initiatieven die lokaal opdoken + de nood aan coördinatie). NRW investeert heel veel in overleg tussen de drie overheidsniveaus.
  • NRW ontwikkelde voor vluchtelingen-studenten een zeer interessant educatief pakket rond wetten en regels in de samenleving (brochure, webseries, app RefuShe,…). Dit programma zal nu wellicht naar volwassenen uitbreiden.
  • De uitwisseling tussen overheidsexperten was een initiatief van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Duitsland de heer Koen Haverbeke. De ontmoeting kwam tot stand in nauwe samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering en met het departement Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid.

Zwitserse vertegenwoordigers uit het kanton Geneva

Delegatie Noordrijn-WestfalenEen delegatie onder leiding van de Zwitserse minister van Economie en Veiligheid, Pierre Maudet, deed op vrijdag 3 maart 2017 inspiratie op over het Vlaamse integratiebeleid en de preventie van radicalisering. Een leerrijk netwerkmoment. De Vlaamse overheid ontving hun 13-koppige delegatie stijlvol in het prachtige kader van het Hotel Errera (Brussel).

Algemeen Directeur van ABB, Sami Souguir, opende de sessie met een situering van het Vlaamse beleid. Na een toelichting van Ingrid Pelssers over het integratiebeleid en van Daphné Costes over radicalisering, volgde een gedachtewisseling.

Voor de terugvlucht naar Genève stond nog een gesprek met de veiligheidsverantwoordelijke van de luchthaven van Zaventem gepland. Eerder die dag had de delegatie een ontmoeting met collega’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, eveneens rond integratie en radicalisering.  

Interesse in de uitgebreide verslagen van deze ontmoetingen? Vraag het op bij ingrid.pelssers@kb.vlaanderen.be (ABB-adviseur Internationaal Beleid).