Kennisdeling met ambtenaren rond integratiebeleid in Duitsland

  • 2 juni 2017

Het Agentschap van Binnenlands Bestuur (ABB) bracht op 1 juni 15 collega’s van de Vlaamse overheid samen om kennis uit te wisselen tijdens een broodjeslunch: hoe organiseert de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) haar integratie- en inburgeringsbeleid? En wat doen ze rond normen en waarden? Personeelsleden van onder meer de Vlaamse administraties Werk, Onderwijs, Wonen, Gelijke Kansen en de VVSG luisterden en discussieerden een uur lang. 

Wist je bijvoorbeeld dat in Duitsland de bevoegdheid rond Integratie van nieuwkomers zowel op het nationale, deelstaat als het lokale niveau zit? In Vlaanderen is die bevoegdheid uitsluitend aan de Gemeenschappen en de lokale overheden toegewezen. Een interessante actie in NRW is een project waarbij rechters, advocaten en mensen van het openbaar ministerie in scholen gaan praten voor vluchtelingen-studenten. Ze praten er met de jongeren over de kernwaarden van de samenleving, de scheiding der machten en de werking van de democratie in Duitsland. 

Wil je graag meer weten over de thema’s van deze lunchsessie? Dan kan je themadossiers opvragen bij de afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB): mail naar ingrid.pelssers@kb.vlaanderen.be.
De sessie werd door de deelnemers als zeer positief beoordeeld. Daarom zal ABB in de toekomst nog kennisdelingssessies tijdens de lunchpauze organiseren. Zoals in september. Dan komen de leerpunten aan bod n.a.v. een werkbezoek van Nederlandse ambtenaren aan Vlaanderen (bezoek van 20 tot 22 juni). Stuur een mail, dan krijg je zeker een uitnodiging.