Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM) 2016 online

  • 3 mei 2017

De monitor bundelt gegevens op gemeentelijk niveau over de omvang en de maatschappelijke positie van de groep vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst. Lokale besturen kunnen met deze gegevens aan de slag bij de planning en ontwikkeling van hun inburgerings- en integratiebeleid.

Voor elke gemeente uit het Vlaamse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest kan een digitaal cijferrapport gedownload worden.

Meer info: http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/monitor-lokale-inburgering-en-integratie