Nederland-Vlaanderen: kennisdeling over integratie & radicalisering

  • 16 juni 2017

Dinsdag 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. De Vlaamse overheid geeft dan het startschot voor een belangrijke internationale ontmoeting: 23 Nederlandse overheidsexperten rond integratie, inburgering, discriminatie en radicalisering komen naar Brussel. Drie dagen lang wisselen ze kennis en visie uit met 30 Vlaamse collega-experten. 

Tijdens de 3-daagse buigen de experten zich over beleidsstrategieën en -nota’s. Aansluitend bezoeken ze twee praktijkvoorbeelden:

  • Atlas, het Integratieagentschap van de stad Antwerpen. Ze debatteren er met Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau.
  • JES Stadslabo in Molenbeek. De experten leren over de leefwereld van jongeren in Molenbeek en met welke initiatieven JES de jongeren in de Brusselse Kanaalzone aan het roer van hun eigen toekomst wil zetten. 

Vlaanderen en Nederland kozen in te zetten op welbepaalde thema’s, zoals:

  • normen en waarden;
  • meer sociale inclusie;
  • verbetering van de integratie van nieuwkomers uit andere EU-lidstaten;
  • discriminatie, radicalisering en polarisering van jongeren.

Beide overheden hebben veel gemeen met elkaar. Zowel Nederland als Vlaanderen tellen rond de 20% burgers van buitenlandse herkomst. De 3-daagse ontmoeting kan leiden tot een interessante botsing van inzichten en ideeën.

Het 3-daagse werkbezoek is een initiatief van Vlaams minister voor Inburgering Liesbeth Homans en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). De ontmoeting past binnen een breder samenwerkingsakkoord rond integratie en inburgering tussen Vlaanderen en Nederland, afgesloten in december 2013. Eind 2017 volgt een bezoek van een Vlaamse delegatie aan Nederland, om de relaties te verdiepen en de samenwerking in concrete dossiers verder te zetten.

Voor de medewerkers van de Vlaamse overheid en van de lokale overheden organiseren we een aantal lunchsessies in september. We lichten daarin de resultaten van de 3-daagse uitwisseling met Nederland toe. Ontvang je graag een uitnodiging? Stuur dan een e-mail naar Ingrid Pelssers - adviseur Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering bij ABB.