Nieuws & artikels

  • 9 april 2020
Evaluatiekader

Een evaluatiekader voor het Vlaams Integratiebeleid

In opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft HIVA-KULeuven een onderzoek uitgevoerd om het Vlaamse Integratiebeleid te conceptualiseren.  
Viona_Leerstoel
  • 12 maart 2020

Onderzoek 'Wegwijs naar werk. Longitudinale analyse en evaluatie van inburgerings- en activeringstrajecten in Vlaanderen, 2005-2016'

Het VIONA-onderzoek “Leerstoel Migratie, Integratie en Arbeidsmarkt” vult de bestaande lacunes in de kennis rond de arbeidsmarktintegratie van mensen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen aan door hun trajecten naar werk systematisch en longitudinaal in
Stad
  • 8 maart 2019

Een databank vol ideeën om polarisering aan te pakken

Hoe kun je als lokaal bestuur polarisering tussen en binnen bevolkingsgroepen voorkomen of aanpakken? Hoe versterk je op buurt- en wijkniveau de sociale cohesie? En welke concrete interventies kun je hierbij inzetten?
Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor editie 2018
  • 5 september 2018

Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2018 - Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk gewest

De digitale cijferrapporten per gemeente van de 308 Vlaamse gemeenten en de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn beschikbaar op ht
LIIM cover
  • 3 december 2019

Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2019 - Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vandaag publiceren het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen de 7de editie van de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM).
leeuw lokaal bestuur
  • 23 januari 2019

Inspiratiedag Lokaal Transversaal Beleid op 11 februari 2019

Bij het begin van de nieuwe legislatuur en de opmaak van een nieuw meerjarenplan willen we je graag uitnodigen op deze inspiratiedag. Welke uitdagingen en kansen zijn er voor het lokaal transversaal beleid voor de thema’s integratie, armoedebestrijding en gelijke kansen?
Verkeersbord bebouwde kom
  • 31 augustus 2018

Onderzoek ‘De invulling en versterking van de regierol van lokale besturen op vlak van integratiebeleid’

Dit onderzoek werd uitgevoerd door de KU Leuven, Instituut voor de Overheid, in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering en gaat na hoe lokale besturen hun regierol inzake integratiebeleid invullen en kunnen versterken.
Verhuisbewegingen
  • 20 juni 2019

Verhuisbewegingen van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden (periode 1/1/2014 – 27/1/2019)

Sinds de verhoogde instroom van verzoekers om internationale bescherming in België is er grotere interesse in het monitoren van instroom en verhuis van vluchtelingen. De instroom komt vooral uit een aantal landen, namelijk Syrië, Afghanistan, Irak, Somalië en Eritrea.
Syrische vluchtelingen
  • 26 oktober 2018

Samenleven in diversiteit - Kwalitatief onderzoek naar de perspectieven van vluchtelingen

In 2015 kende België net als andere Europese landen een verhoogde instroom van vluchtelingen, grotendeels ten gevolge van de conflicten in Syrië, Irak, Afghanistan en elders in de wereld.
Vlaamse Overheid
  • 30 augustus 2018

Geactualiseerd Horizontaal Integratiebeleidsplan en visietekst Taalbeleid in het kader van het Horizontaal Integratiebeleid

In juli 2018 werd het geactualiseerde Horizontaal Integratiebeleidsplan geagendeerd op de Vlaamse Regering. Het geactualiseerde Horizontaal Integratiebeleidsplan (HIBP) bouwt verder op het Horizontaal Integratiebeleidsplan 2016-2019.