Nieuws & artikels

LIIM2016
  • 3 mei 2017

Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM) 2016 online

De monitor bundelt gegevens op gemeentelijk niveau over de omvang en de maatschappelijke positie van de groep vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst.
Inspiratie IGS
  • 2 januari 2017

Subsidies aan gemeenten (vluchtelingeninstroom) - verhoging tweede schijf met 2,554 miljoen euro

Op 13 mei 2016 keurde de Vlaamse Regering de voorwaarden goed voor de toekenning van subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingeninstroom. De Vlaamse Regering stelt hiervoor een bedrag van 20 miljoen euro ter beschikking.
Beleidsparticipatie van personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen
  • 10 maart 2017

Onderzoek ‘BELEIDSPARTICIPATIE VAN PERSONEN VAN BUITENLANDSE HERKOMST IN VLAANDEREN’

In opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur werd het onderzoek ‘BELEIDSPARTICIPATIE VAN PERSONEN VAN BUITENLANDSE HERKOMST IN VLAANDEREN’ uitgevoerd.
minister Homans
  • 2 december 2016

Minister Homans stelt beleidsbrief integratie en inburgering voor

Op 24 oktober 2016 diende viceminister-president Homans de beleidsbrief met de doelstellingen voor het begrotingsjaar 2016 bij het Vlaams Parlement in.
Noordrijn-Westfalen
  • 9 maart 2017

Internationale belangstelling voor Vlaams integratiebeleid

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) greep het krokusverlof aan om enkele buitenlandse delegaties wegwijs te maken in het Vlaamse integratiebeleid. Duitse delegatie uit Noordrijn-Westfalen (NRW)
Horizontaal integratiebeleidsplan
  • 15 juli 2016

Vlaamse Regering keurt horizontaal integratiebeleidsplan goed

Op vrijdag 15 juli 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het horizontaal integratiebeleidsplan.