Nieuws & artikels

AMIF Kleuterparticpatie
  • 20 juni 2018

Kleuterparticipatie anders bekeken - AMIF slotconferentie 17 december 2018

Save the date AMIF conferentie KLEUTERPARTICIPATIE ANDERS BEKEKEN Van ouderbetrokkenheid naar een ouder-school samenwerking
Logo Gelijke Kansen
  • 10 april 2018

Projectoproep Gelijke Kansen - Integratie: Intersectionaliteit

De positie van mensen in onze samenleving en de kansen die ze krijgen, gaan nauw samen met een aantal identiteitskenmerken, zoals gender, afkomst, leeftijd, sociale klasse en seksuele voorkeur.
Logo Europees Sociaal Fonds
  • 22 december 2017

AMIF-oproep ‘Integratiepact: projecten ter bestrijding van racisme en discriminatie en bevordering van wederzijds respect’.

Op 22 december werd de AMIF-oproep ‘Integratiepact: projecten ter bestrijding van racisme en di
SID-survey
  • 16 mei 2018

Samenleven in Diversiteit in Cijfers

Op 8 mei werden in Mechelen de resultaten van de survey 'Samenleven in Diversiteit' (SID-survey) voorgesteld.
SID-survey
  • 29 maart 2018

Samenleven in Diversiteit in Cijfers - 8 mei 2018

Op dinsdag 8 mei stelt het Agentschap Binnenlands Bestuur, in samenwerking met het Departement Kanselarij en Bestuur, de survey Samenleven in Diversiteit en de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor voor.
Logo Europees Sociaal Fonds
  • 22 december 2017

AMIF-oproep ‘Actief en gedeeld burgerschap’

Op 22 december werd de AMIF-oproep ‘actief en gedeeld burgerschap’ gelanceerd. De oproep van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Int
plantje
  • 8 mei 2018

Resultaten van gezinnen van niet-EU-herkomst in het kader van de gezinsenquête

De gezinsenquête is een schriftelijke enquête bij gezinnen met kinderen tussen 0 en 25 jaar uit het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, met vragen over de thema’s gezinsvorming en gezinsontbinding, de combinatie gezin, zorg en werk, opvoeding, het welbevinden en de
Vlaamse Overheid
  • 23 maart 2018

Nieuwsbrief Commissie Integratiebeleid

Het integratiebeleid is een inclusief beleid. De hele regering is ervoor verantwoordelijk. Elke Vlaamse minister geeft het beleid mee vorm in de domeinen waarvoor hij of zij verantwoordelijk is.
Logo Europees Sociaal Fonds
  • 16 oktober 2017

AMIF-oproep Ontwikkeling van een "blended learning"-aanpak binnen Maatschappelijke Oriëntatie

Het Europees Sociaal Fonds lanceert deze projectoproep die als doel heeft om personen uit derde landen zelfredzamer te laten functioneren in de samenleving.