Nieuws & artikels

Logo Gelijke Kansen
  • 10 april 2018

Projectoproep Gelijke Kansen - Integratie: Intersectionaliteit

De positie van mensen in onze samenleving en de kansen die ze krijgen, gaan nauw samen met een aantal identiteitskenmerken, zoals gender, afkomst, leeftijd, sociale klasse en seksuele voorkeur.
Logo Europees Sociaal Fonds
  • 22 december 2017

AMIF-oproep ‘Integratiepact: projecten ter bestrijding van racisme en discriminatie en bevordering van wederzijds respect’.

Op 22 december werd de AMIF-oproep ‘Integratiepact: projecten ter bestrijding van racisme en discriminatie en bevordering
Impressie lunchcauserie
  • 9 oktober 2017

Geslaagde lunchsessies integratiebeleid Vlaanderen-Nederland

Een 30-tal medewerkers van de Vlaamse overheid vernam van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) hoe het integratiebeleid in Nederland verschilt met Vlaanderen. Tijdens 3 lunchsessies discussieerden zij over inburgering, vluchtelingen, sociale cohesie en preventie van discriminatie.
SID-survey
  • 29 maart 2018

Samenleven in Diversiteit in Cijfers - 8 mei 2018

Op dinsdag 8 mei stelt het Agentschap Binnenlands Bestuur, in samenwerking met het Departement Kanselarij en Bestuur, de survey Samenleven in Diversiteit en de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor voor.
Logo Europees Sociaal Fonds
  • 22 december 2017

AMIF-oproep ‘Actief en gedeeld burgerschap’

Op 22 december werd de AMIF-oproep ‘actief en gedeeld burgerschap’ gelanceerd. De oproep van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) ondersteunt
Opleidingsprofiel
  • 15 september 2017

Het opleidingsprofiel van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden

Op basis van de gegevens van de Kruispuntbank Inburgering (KBI) bekijken we het opleidingsprofiel van de asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden die in 2015 en 2016 voor het eerst een inburgeringscontract ondertekenden.
Vlaamse Overheid
  • 23 maart 2018

Nieuwsbrief Commissie Integratiebeleid

Het integratiebeleid is een inclusief beleid. De hele regering is ervoor verantwoordelijk. Elke Vlaamse minister geeft het beleid mee vorm in de domeinen waarvoor hij of zij verantwoordelijk is.
Logo Europees Sociaal Fonds
  • 16 oktober 2017

AMIF-oproep Ontwikkeling van een "blended learning"-aanpak binnen Maatschappelijke Oriëntatie

Het Europees Sociaal Fonds lanceert deze projectoproep die als doel heeft om personen uit derde landen zelfredzamer te laten functioneren in de samenleving.
Roma kinderen op school
  • 20 juli 2017

Projectsubsidies Buurtstewards

De Vlaamse Regering kende op 30 juni 2017 voor de periode van 1 september 2017 tot 31 augustus 2018 een projectsubsidie 2017-2018 toe voor buurtstewards aan de stad Gent (300.000 euro), de stad Sint-Niklaas (100.000 euro), de stad Antwerpen (200.000 euro) en de Vlaamse Gemeensc