Nieuws & artikels

Roma kinderen op school
  • 20 juli 2017

Projectsubsidies Buurtstewards

De Vlaamse Regering kende op 30 juni 2017 voor de periode van 1 september 2017 tot 31 augustus 2018 een projectsubsidie 2017-2018 toe voor buurtstewards aan de stad Gent (300.000 euro), de stad Sint-Niklaas (100.000 euro), de stad Antwerpen (200.000 euro) en de Vlaamse Gemeensc
Verhuisbewegingen erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden
  • 13 juni 2017

Verhuisbewegingen van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden (periode 1/1/2014 – 27/1/2017)

Sinds de verhoogde instroom van asielzoekers in juli 2015 is er vraag naar het monitoren van gegevens over het profiel en de verhuisbewegingen van vluchtelingen.
Beleidsparticipatie van personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen
  • 10 maart 2017

Onderzoek ‘BELEIDSPARTICIPATIE VAN PERSONEN VAN BUITENLANDSE HERKOMST IN VLAANDEREN’

In opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur werd het onderzoek ‘BELEIDSPARTICIPATIE VAN PERSONEN VAN BUITENLANDSE HERKOMST IN VLAANDEREN’ uitgevoerd.
Woonwagens
  • 30 juni 2017

Omzendbrief doortrekkersterreinen en pleisterplaatsen

Vlaams minister Liesbeth Homans stelde een omzendbrief op waarin ze de provincies, steden en gemeenten oproept om voldoende doortrekkersterreinen aan te leggen en in afwachting daarvan voldoende tijdelijke pleisterplaatsen te voorzien.
Sfeerbeeld lunchcauserie
  • 2 juni 2017

Kennisdeling met ambtenaren rond integratiebeleid in Duitsland

Het Agentschap van Binnenlands Bestuur (ABB) bracht op 1 juni 15 collega’s van de Vlaamse overheid samen om kennis uit te wisselen tijdens een broodjeslunch: hoe organiseert de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) haar integratie- en inburgeringsbeleid?
Noordrijn-Westfalen
  • 9 maart 2017

Internationale belangstelling voor Vlaams integratiebeleid

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) greep het krokusverlof aan om enkele buitenlandse delegaties wegwijs te maken in het Vlaamse integratiebeleid. Duitse delegatie uit Noordrijn-Westfalen (NRW)
afbeelding wereldvluchtelingendag
  • 16 juni 2017

Nederland-Vlaanderen: kennisdeling over integratie & radicalisering

Dinsdag 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. De Vlaamse overheid geeft dan het startschot voor een belangrijke internationale ontmoeting: 23 Nederlandse overheidsexperten rond integratie, inburgering, discriminatie en radicalisering komen naar Brussel.
LIIM2016
  • 3 mei 2017

Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM) 2016 online

De monitor bundelt gegevens op gemeentelijk niveau over de omvang en de maatschappelijke positie van de groep vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst.
Inspiratie IGS
  • 2 januari 2017

Subsidies aan gemeenten (vluchtelingeninstroom) - verhoging tweede schijf met 2,554 miljoen euro

Op 13 mei 2016 keurde de Vlaamse Regering de voorwaarden goed voor de toekenning van subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingeninstroom. De Vlaamse Regering stelt hiervoor een bedrag van 20 miljoen euro ter beschikking.