Nieuwsbrief Commissie Integratiebeleid

  • 23 maart 2018

Het integratiebeleid is een inclusief beleid. De hele regering is ervoor verantwoordelijk. Elke Vlaamse minister geeft het beleid mee vorm in de domeinen waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. De Commissie Integratiebeleid volgt het integratiebeleid binnen de Vlaamse overheid op.

In de nieuwsbrief van de Commissie Integratiebeleid van 23 maart vind je meer info over:

  • de studiedag  'Samenleven in Diversiteit in cijfers' op 8 mei 2018
  • het VLIR-colloquium 'Investeren in vluchtelingen: de rol van universiteiten'  op 24 april 2018
  • de studiedag 'positieve actie' op 7 mei 2018
  • de app voor nieuwkomers 'Welkom in Antwerpen' 
  • twee nieuwe OESO-rapporten
    1. The resilience of students with an immigrant background
    2. The integration of migrants in OECD regions