Samenleven in Diversiteit in Cijfers

  • 16 mei 2018

Op 8 mei werden in Mechelen de resultaten van de survey 'Samenleven in Diversiteit' (SID-survey) voorgesteld. Deze survey is een grootschalige bevraging die in 2017 afgenomen werd bij bijna 4.500 personen van Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense en Congolese herkomst in Vlaanderen. Hierbij werd vooral aandacht besteed aan de aspecten van het samenleven in diversiteit die in de administratieve data en algemene bevolkingssurveys veelal onderbelicht blijven, zoals gezin en opvoeding, geloof en levensbeschouwing, taalkennis en taalgebruik, inburgering, sociale identiteit, sociale contacten, sociale participatie, houding tegenover diversiteit, dienstverlening en openbare ruimte.

U vindt alle info over deze studie terug op samenleven-in-diversiteit.be.