Samenleven in Diversiteit in Cijfers - 8 mei 2018

  • 29 maart 2018

Op dinsdag 8 mei stelt het Agentschap Binnenlands Bestuur, in samenwerking met het Departement Kanselarij en Bestuur, de survey Samenleven in Diversiteit en de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor voor.

De Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor bundelt administratieve en statistische gegevens uit verschillende bronnen om ons inzicht te verschaffen in de maatschappelijke positie en participatie van personen van buitenlandse herkomst. De monitor behandelt verschillende thema’s zoals werk, onderwijs, wonen, inkomen, gezondheid en maatschappelijke participatie.
 
Daarnaast organiseerden we voor het eerst in Vlaanderen een grootschalige bevraging bij bijna 4.500 personen van Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense en Congolese herkomst. De survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey) moet mee richting geven aan het integratie- en inburgeringsbeleid. In de survey gaan we in op onder andere: gezin en opvoeding, geloof en levensbeschouwing, taalkennis en taalgebruik, inburgering, sociale identiteit, sociale contacten, sociale participatie, houding tegenover diversiteit, dienstverlening en openbare ruimte.

Ontdek de belangrijkste vaststellingen op deze studiedag. ‘s Namiddags kan je deelnemen aan één van de vier sessies, waarin telkens de resultaten van één thema worden toegelicht en becommentarieerd door een panel van experten. 

Het event vindt plaats in het Congres- en Erfgoedcentrum Lamot te Mechelen. Hoewel het gratis is, vragen we je toch om vooraf in te schrijven. De locatie is toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit. Geef bij je inschrijving aan of je nog speciale wensen hebt zoals bijvoorbeeld een tolk gebarentaal.

Volledige programma en inschrijven

Ondervind je problemen bij het online inschrijven? Probeer de link dan even te plakken in een andere webbrowser.