Subsidies aan gemeenten (vluchtelingeninstroom) - verhoging tweede schijf met 2,554 miljoen euro

  • 2 januari 2017

Op 13 mei 2016 keurde de Vlaamse Regering de voorwaarden goed voor de toekenning van subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingeninstroom. De Vlaamse Regering stelt hiervoor een bedrag van 20 miljoen euro ter beschikking. Dit bedrag wordt op basis van objectieve criteria toegekend aan gemeenten waar de problematiek zich het meest ernstig voordoet. Het bedrag van 20 miljoen euro wordt verdeeld in twee schijven van telkens 10 miljoen euro.

 

De middelen uit de eerste schijf werden toegekend op basis van de referentieperiode van 1 november 2015 tot en met 31 mei 2016 (ministerieel besluit van 13 juli 2016). De verdeling van de tweede schijf gebeurde bij ministerieel besluit van 24 november 2016 op basis van de referentieperiode 1 april 2016 tot en met 31 oktober 2016.

 

Op 23 december 2016 heeft de Vlaamse Regering bijkomend 2 554 000 euro ter beschikking gesteld voor de ondersteuning van de gemeenten. Dit bedrag werd toegevoegd aan de tweede schijf van initieel 10 miljoen euro waardoor voor de tweede schijf een bedrag van 12 554 000 euro verdeeld wordt.  Deze extra middelen werden toegekend op basis van de referentieperiode van 1 april 2016 tot en met 31 oktober 2016 (wijzigingsbesluit van 23 december 2016).

 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur, het Agentschap Integratie en Inburgering, de stedelijke Agentschappen Gent en Antwerpen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten organiseerden in 2016 twee inspiratiedagen rond het thema ‘Van opvang naar samenleven’. De inspiratiegids en ook innovatieve beleidsverhalen rond deze thematiek kan je raadplegen op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering.