Taalboulevard

Via een taalcursus leg je de basis van een taal, maar je leert ze pas echt als je ze ook buiten de klas kan gebruiken: bij je buren, op straat, in de winkel, op de bus, in de bibliotheek, aan het loket, in het zwembad, ...  Daarom worden anderstaligen aangemoedigd om het Nederlands te gebruiken, ook al beheersen ze de taal nog niet perfect. Tegelijk worden Nederlandstaligen aangemoedigd om anderstaligen de kans te geven om de taal te oefenen. Dat kan door zelf duidelijke taal te gebruiken, en, hoe goed het ook bedoeld is, zelf niet te snel over te schakelen naar het Frans of het Engels. Organisaties, verenigingen, lokale besturen, maar ook individuele burgers kunnen hun steentje bijdragen om dergelijke oefenkansen aan te bieden en te benutten.

Alle informatie over hoe je oefenkansen kan aanbieden, of waar oefenkansen reeds worden aangeboden, is terug te vinden via de website www.taalboulevard.be.