Verhuisbewegingen van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden (periode 1/1/2014 – 27/1/2017)

  • 13 juni 2017

Sinds de verhoogde instroom van asielzoekers in juli 2015 is er vraag naar het monitoren van gegevens over het profiel en de verhuisbewegingen van vluchtelingen. De combinatie van een hogere instroom met een grotere beschermingsgraad dan in het verleden, maakt dat heel wat van deze personen zich definitief in België zullen vestigen.

Op basis van een extractie uit het Rijksregister van alle personen die sinds 1/1/2014 asiel hebben aangevraagd in België, analyseren we in deze nota het profiel van de personen die bescherming gekregen hebben en de verhuisbewegingen van deze vluchtelingen (groep van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden samen).