Wat bepaalt de kans op werk van asielzoekers?

Tot hiertoe bestaat vrij weinig (internationaal) onderzoek naar de factoren die kunnen helpen om asielzoekers aan het werk te krijgen, onder andere omdat het verzamelen van goede data niet evident is binnen deze doelgroep. Met dit onderzoek willen we deze lacune in de literatuur helpen invullen. We hebben daartoe een voorlopige dataset van ongeveer 8600 asielzoekers die zich in België aanboden en een arbeidskaart C verkregen. Naast een resem individuele (bv. geslacht, leeftijd, nationaliteit, opleidingsniveau, kennis Nederland, vestigingsregio, ...) en begeleidingskenmerken (bv. inburgeringscursus, taalopleiding, sollicitatietraining, ...)  hebben we voor deze personen eveneens informatie over hun arbeidsmarkintrede. Op die manier kunnen we de factoren in kaart brengen die de aansluiting van asielzoekers op de arbeidsmarkt vergemakkelijken of bemoeilijken. 

Uitvoerder Daan Goutsmet, Sarah Vansteenkiste - Steunpunt Werk - KU Leuven
Periode 01/01/2017 - 01/01/2018
Trefwoorden asielzoekers, activering, jobkans, arbeidskaart C, subsidiaire beschermden
Meer info daan.goutsmet@kuleuven.be; sarah.vansteenkiste@kuleuven.be
www.steunpuntwerk.be