Leerstoel Migratie, Integratie en Arbeidsmarkt

Dit onderzoek zal de arbeidsmarktloopbanen van verschillende categorieën van personen van buitenlandse herkomst (in het bijzonder met niet EU-herkomst) in kaart brengen en vergelijken met andere bevolkingscategorieën, vanuit domeinoverschrijdend perspectief en rekening houdend met socio-demografische achtergrondkenmerken, verblijfstatuut en deelname aan beleidsmaatregelen zoals inburgering, NT2, beroepsopleiding, artikel 60 (OCMW) enz.

Bijzondere aandacht gaat naar groepen waarover weinig informatie bestaat (asielzoekers en de latente arbeidsreserve).

Het onderzoek zal de verklaring van de kwantitatieve vaststellingen over de loopbanen kwalitatief onderzoeken en lessen trekken voor het Vlaams inburgeringsbeleid en het Vlaams-Belgisch model van arbeidsmarktintegratie en de huidige manier van begeleiding naar de arbeidsmarkt voor personen van buitenlandse herkomst. 

Looptijd van eind 2016 tot eind juni 2019.