LIIM

De Lokale Integratie- en Inburgeringsmonitor (LIIM) wordt jaarlijks geüpdatet en brengt migratie- integratie- en inburgeringsgegevens samen op niveau van het lokale bestuur.

Lees meer:  aps.vlaanderen.be/lokaal/integratiemonitor