Verhuisbewegingen erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden

Sinds de verhoogde instroom van verzoekers om internationale bescherming in juli 2015 is er vraag naar het monitoren van gegevens over het profiel en de verhuisbewegingen van vluchtelingen. De combinatie van een hogere instroom met een grotere beschermingsgraad dan in het verleden, maakt dat heel wat van deze personen zich definitief in België zullen vestigen.

Op 27/1/2018 werd een extractie uit het Rijksregister genomen van alle personen die sinds 1/1/2014 een verzoek om internationale bescherming hebben gedaan in België. In deze nota wordt het profiel geanalyseerd van de personen die bescherming kregen. Daarnaast worden ook de verhuisbewegingen van deze vluchtelingen (groep van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden samen) bekeken.

Voor alle Vlaamse gemeenten met meer dan 20 000 inwoners en voor alle 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd een fiche opgemaakt met de in- en uitstroomgegevens van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden. De fiches per gemeente bevatten tevens gegevens over de verdeling volgens geslacht, de verdeling volgens leeftijd en de top 10 van nationaliteiten.

Download de nota verhuisbewegingen van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden

pdf bestandNota verhuisbewegingen.pdf (2.57 MB)

 

Download de gemeentelijke fiche van één van de 97 Vlaamse gemeenten met meer dan 20.000 inwoners.

 

Download de gemeentelijke fiche van één van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.