Onderzoek

Het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid focust zich op één prioritair onderzoeksthema: onderzoek en monitoring met betrekking tot het terugdringen van de herkomstkloof.
Om dit te realiseringen wordt er gewerkt rond 3 onderzoekslijnen: monitoring van migratie-, integratie en inburgeringsthema’s; beleidsverkennend onderzoek en beleidsevaluatief onderzoek. De monitoring van migratie- integratie en inburgeringsthema’s brengt een breed spectrum aan gegevens in beeld.
Binnen het beleidsverkennende onderzoek staat de verkenning van beleidsopties centraal, terwijl het beleidsevaluatieve onderzoek evalueert of beoogde resultaten al dan niet gehaald worden.