Eigen onderzoek & Netwerkgroep Integratieonderzoek

Het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid focust zich op één prioritair onderzoeksthema: onderzoek en monitoring met betrekking tot het terugdringen van de herkomstkloof.

Om dit te realiseringen wordt er gewerkt rond 3 onderzoekslijnen:

  • monitoring van migratie-, integratie- en inburgeringsthema’s;
  • beleidsverkennend onderzoek;
  • beleidsevaluatief onderzoek.

De monitoring van migratie-, integratie- en inburgeringsthema’s brengt een breed spectrum aan gegevens in beeld. Binnen het beleidsverkennende onderzoek staat de verkenning van beleidsopties centraal, terwijl het beleidsevaluatieve onderzoek evalueert of beoogde resultaten al dan niet gehaald worden.

Netwerkgroep integratieonderzoek

Met de netwerkgroep willen we onderzoekers met betrekking tot integratie-onderzoek samenbrengen om informatie uit te wisselen en kennis op te bouwen.  Deze netwerkgroep komt tweemaal per jaar samen. Er wordt telkens uitgebreid tijd gemaakt op zicht te krijgen op de lopende en geplande onderzoeken. Ook enkele relevante sprekers worden uitgenodigd om lopend of afgerond onderzoek voor te stellen.

Hieronder vindt u een overzicht van de verzamelde interessante lopende en afgeronde onderzoeken.

Meld ons je onderzoek 

Heb je een interessante bijdrage over een onderzoek (gepland, lopend of afgrond binnen de laatste 3 jaar)? Meld het ons aan de hand van het onderstaand elektronische formulier:

Melden van een onderzoek

Voor meer informatie kun je mailen naar integratie@vlaanderen.be