Onderzoek

Het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid focust zich op één prioritair onderzoeksthema: onderzoek en monitoring met betrekking tot het terugdringen van de herkomstkloof.

Om dit te realiseringen wordt er gewerkt rond 3 onderzoekslijnen:

  • monitoring van migratie-, integratie- en inburgeringsthema’s;
  • beleidsverkennend onderzoek;
  • beleidsevaluatief onderzoek.

De monitoring van migratie-, integratie- en inburgeringsthema’s brengt een breed spectrum aan gegevens in beeld. Binnen het beleidsverkennende onderzoek staat de verkenning van beleidsopties centraal, terwijl het beleidsevaluatieve onderzoek evalueert of beoogde resultaten al dan niet gehaald worden. 

Netwerkgroep integratieonderzoek

Met de netwerkgroep willen we onderzoekers met betrekking tot integratie-onderzoek samenbrengen om informatie uit te wisselen en kennis op te bouwen.  Deze netwerkgroep komt tweemaal per jaar samen. Er wordt telkens uitgebreid tijd gemaakt op zicht te krijgen op de lopende en geplande onderzoeken. Ook enkele relevante sprekers worden uitgenodigd om lopend of afgerond onderzoek voor te stellen.

Tweemaal per jaar wordt er ook een overzicht gemaakt van alle interessante lopende en afgeronde onderzoeken, publicaties, thesissen en doctoraten. Hieronder vindt u een overzicht per domein.

Meld ons je onderzoek of publicatie

Heb je een interessante bijdrage over een onderzoek of een publicatie (gepland, lopend of afgrond)? Meld ze ons aan de hand van de onderstaande elektronische formulieren:

- Melden van een onderzoek

- Melden van een publicatie

Voor meer informatie kun je mailen naar integratie@vlaanderen.be