Gezinsenquête bij personen van niet-EU herkomst

Het departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin startte begin 2016 een schriftelijke gezinsenquête bij gezinnen met kinderen tussen 0 en 25 jaar. Dit onderzoek is een aanvulling op deze gezinsenquête van WVG en richt zich naar personen van niet-EU herkomst. Deze aanvulling vertrekt van een steekproef van ongeveer 2000 gezinnen van niet-EU herkomst en bevat een beknoptere vragenlijst. Thema’s als gezinsvorming, gezinsontbinding, opvoeding en de combinatie gezin, zorg en werk komen onder meer aan bod.

Het onderzoeksbureau De Martelaere & Co V.O.F (MAS) voert het veldwerk voor deze enquête uit. De eerste resultaten worden verwacht in mei.