Survey ‘samenleven in diversiteit’

Een aantal belangrijke aspecten die verband houden met het integratievraagstuk kunnen niet via administratieve data in beeld gebracht worden en bleven tot nu toe een blinde vlek. Het gaat om aspecten zoals sociale samenhang, interculturele contacten, wederzijdse houdingen en beeldvorming, subjectieve discriminatie-ervaringen, identiteitsbeleving, taalgebruik, enz.


De bevraging ‘samenleven in diversiteit’ heeft tot doel dergelijke aspecten in beeld te brengen en door de tijd heen op te volgen, via een specifieke survey (websurvey + face-to-face bevraging). De bevraging vindt plaats bij personen van Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense en Congolese herkomst (15-85 jaar). Per herkomstgroep worden +/- 750 personen effectief bevraagd. In totaal wordt een nettorespons van 4500 verwacht.

Het Rijksregister heeft de brutosteekproef in samenwerking met de studiedienst van de Vlaamse Regering en het Agentschap Binnenlands Bestuur getrokken. Labyrinth onderzoek & advies stond in voor de uitvoering van het veldwerk.  

De bevraging werd begin augustus 2017 afgesloten, het is momenteel niet meer mogelijk om deel te nemen. Vanaf september 2017 wordt er door het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met de Studiedienst van de Vlaamse Regering gewerkt aan de analyses en rapportage. De eerste resultaten worden verwacht in het voorjaar 2018.