Integratie & Inburgering

Het Vlaamse Integratie- en Inburgeringsbeleid  wil de herkomstkloof in diverse domeinen in onze samenleving keren. Het Agentschap Binnenlands Bestuur ondersteunt het beleid.
>> Lees meer.

Doelgroepen

Het integratiebeleid richt zich op de volledige Vlaamse bevolking met bijzondere aandacht voor bepaalde doelgroepen die geconfronteerd worden met achterstellingmechanismen die hun integratie belemmeren: personen van buitenlandse herkomst, woonwagenbewoners en Roma.

Daarnaast richt het integratiebeleid zich ook op vreemdelingen zonder wettig verblijf die wegens een noodsituatie begeleiding vragen.

>> Lees meer