Agentschap Integratie en Inburgering

Het Vlaamse Agentschap Integratie en Inburgering  en de twee stedelijke Agentschappen in Antwerpen en Gent zorgen voor de uitvoering van het beleid. Zij staan in voor het aanbieden van inburgeringstrajecten en het ondersteunen van organisaties en diensten bij het omgaan met de toenemende diversiteit. Zij staan ook in voor het toeleiden van anderstaligen naar een geschikt aanbod Nederlands als tweede taal. In Brussel zorgt het Huis van het Nederlands Brussel hiervoor.

Lees meer:
Agentschap Integratie & Inburgering