Anders gaan werken: vrouwen met een migratieachtergrond op de Vlaamse arbeidsmarkt

De precaire arbeidsmarktpositie van vrouwen met een migratieachtergrond is het resultaat van een veelheid aan factoren. Het rapport zoomt in op een aantal structurele mechanismen die de handelingsruimte van vrouwen aanzienlijk verkleinen. Momenteel ontbreekt het aan de juiste randvoorwaarden waardoor vrouwen met een migratieachtergrond gehinderd worden op hun weg naar de betaalde, formele arbeidsmarkt. Dat is een fundamenteel probleem en een schending van hun sociale rechten; ieder mens heeft recht op formeel betaald werk. Bovendien is het opnemen van betaalde arbeid de voornaamste manier om een inkomen te verwerven en een krachtig medicijn
tegen armoede.

Uitvoerder Merel Terlien, Sarah Scheepers - ella vzw | kenniscentrum gender en etniciteit
Periode februari 2015-februari 2016
Trefwoorden arbeidsmarkt, migratie, vrouwen, gender, discriminatie
Meer info merelterlien@hotmail.com 
http://www.ellavzw.be/node/4/publicaties/anders-gaan-werken-vrouwen-met-een-migratieachtergrond-op-de-vlaamse-arbeidsmarkt