Cartografie en analyse van het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en OKAN-leerlingen

Doel van dit onderzoek is om het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en OKAN-leerlingen in secundaire scholen in kaart te brengen en kritisch te analyseren.  Dat werd gerealiseerd d.m.v.:

  • Het reconstrueren van de schoolloopbanen van anderstalige nieuwkomers, en dit op basis van de administratieve databanken.
  • Het in kaart brengen van pedagogisch-didactische schoolpraktijken en de concrete organisatie van onthaalonderwijs. Dit gebeurde op basis van online surveys en diepgaande casestudies van onthaalonderwijs in basisscholen en in secundaire scholen (OKAN).

Resultaat van het onderzoek is een eindanalyse van de loopbanen van anderstalige nieuwkomers, in triangulatie met de diversiteit aan praktijken in het onthaalonderwijs, en daarop een kritische reflectie rond good practices en knelpunten.  Dit alles resulteerde in het formuleren van een reeks beleidsaanbevelingen.

Uitvoerder Universiteit Gent, KU Leuven en Universiteit Antwerpen
Periode 01/09/2014 tot 31/08/2016
Trefwoorden onthaalonderwijs, OKAN, onderwijsloopbaan, anderstalige nieuwkomers
Meer info http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsonderzoek/?nr=192