Commissie Integratiebeleid

Het wegwerken van de herkomstkloof is een gedeelde verantwoordelijkheid van de hele Vlaamse Regering en vergt een horizontale aanpak. Voor de ontwikkeling van het horizontaal beleid doet de Vlaamse Regering een beroep op de Commissie Integratiebeleid. Ze wordt voorgezeten door de Vlaamse Diversiteitsambtenaar en is samengesteld uit experten in integratiebeleid van de verschillende beleidsdomeinen en entiteiten van de Vlaamse overheid. De Commissie Integratiebeleid wordt aangevuld met een vertegenwoordiger van het Minderhedenforum, de VVSG en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De Commissie heeft een aantal decretale opdrachten. Ze ziet onder meer toe op de coherentie, de synergie van het Vlaamse integratiebeleid en staat eveneens in voor de opmaak van een ontwerp van het geïntegreerde Horizontaal integratiebeleidsplan, waarin verschillende acties van de beleidsdomeinen gebundeld, opgevolgd en geëvalueerd worden. Op 15 juli 2016 keurde de Vlaamse Regering het Horizontaal Integratiebeleidsplan goed.

 

.