Culturele Diversiteit op de Werkvloer. Praktijken van redelijke aanpassingen.

Religie op het werk geeft in Europa en op het Amerikaanse continent vaak aanleiding tot hevige debatten. Nu eens staan principes in deze debatten centraal (tot hoever mag de vrijheid van overtuiging de organisatie van het sociale leven bepalen?), dan weer gaat het over de praktische haalbaarheid van deze eisen (hoe valt de vrijheid van de werknemer te verzoenen met economische verplichtingen?). Soms verlopen die debatten rustig en onderbouwd, maar veelal verlopen ze ook op een nogal ranzige manier. 

Dit onderzoek geeft een eerste portret over hoe werkgevers omgaan met vragen omtrent aanpassingen omwille van religie op het werk.  Welk soort  aanpassingen vragen werknemers? Op welke vragen gaan werkgevers al dan niet in, en op basis van welke argumenten? Op welk niveau binnen de organisatie wordt over die aanpassingen onderhandeld? Hoe is het m.a.w. in België gesteld met de praktijken van redelijke aanpassingen? 

Uitvoerder Ilke Adam (VUB) en Andrea Rea (ULB)
Periode 2010
Trefwoorden religie, moslims, werkgevers, werknemers
Meer info ilke.adam@vub.be
http://unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/culturele-diversiteit-op-de-werkvloer