De arbeidsmarktintegratie van asielzoekers in Vlaanderen

Hoewel de arbeidsmarktparticipatie van asielzoekers wordt beschouwd als een cruciale hefboom voor integratie, is het onderzoek hieromtrent beperkt. Een snelle en duurzame aanwezigheid op de arbeidsmarkt stimuleert de verdere arbeidsmarktparticipatie en integratie, daarom is het belangrijk om de arbeidsmarktparticipatie van de recent ingestroomde asielzoekers in beeld te brengen.

Dankzij een unieke dataset, waarin data van DWSE gekoppeld werden aan data van de VDAB, kunnen we de arbeidsmarktparticipatie van asielzoekers met een arbeidskaart C kunnen onderzoeken. We analyseren enerzijds of bepaalde persoons- en nationaliteitskenmerken een verschil maken in het al dan niet aansluiten van asielzoekers met een arbeidskaart C bij de VDAB. Anderzijds bestuderen we voor de asielzoekers die zich aansloten bij de VDAB welke kenmerken een impact hebben op de uitstroom naar werk. Op basis van de resultaten formuleren we een reeks beleidsaanbevelingen.

Uitvoerder Pieter-Jan De Graeve, Sarah Vansteenkiste - Steunpunt Werk - KU Leuven
Periode 2018
Trefwoorden asielzoekers, activering, jobkans, arbeidskaart C, subsidiaire beschermden
Meer info pieterjan.degraeve@kuleuven.be, sarah.vansteenkiste@kuleuven.be
www.steunpuntwerk.be