De invloed van islam-framing op de identificatieprocessen en het nieuwsmediagebruik van Vlaamse jongvolwassenen met een Marokkaanse achtergrond

In deze studie wordt nagegaan hoe jongvolwassenen van Marokkaanse afkomst zelf het nieuws over islam gerelateerde topics percipiëren en welke invloed dit heeft op het nieuwsmediagebruik en manier waarop ze zich identificeren: als Belg/Vlaming, Marokkaan, moslim, ...? In een multimethodisch onderzoeksdesign werden zowel kwalitatieve diepte-interviews (n = 8) als een kwantitatieve online survey (n = 303) afgenomen om een antwoord te bieden op de onderzoeksvragen. 

  1. Hoe percipiëren Vlaamse jongeren met Marokkaanse roots de verschillende nieuwsitems ​over multiculturalisme, ​Marokkanen en islam?​
  2. Op welke manier identificeren zij zich het sterkst? Wat is de invloed van nieuwsframes en gepercipieerde afwijzing hierop?​
  3. Op welke manier beïnvloeden ​de nieuwspercepties het nieuwsmediagebruik ​van deze jongeren?
Uitvoerder Anouk Torbeyns, KU Leuven
Periode 2017
Trefwoorden media, islam, representatie, identiteit
Meer info www.scriptiebank.be/scriptie/2017/de-invloed-van-islam-framing-op-de-identificatieprocessen-en-het-nieuwsmediagebruik