De invulling en versterking van de regierol van het lokaal integratiebeleid door lokale besturen

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering van de Vlaamse Overheid en gaat na hoe lokale besturen hun regierol inzake integratiebeleid invullen en kunnen versterken. Het onderzoek bestaat uit een analyse van de Databank Digitale Rapportering, verkennende interviews in zes lokale besturen, een survey dat naar alle gemeenten wordt uitgestuurd en een aantal casestudies. Het doel van het onderzoek is enerzijds zicht krijgen op hoe de lokale besturen hun regierol invullen en anderzijds een aantal best practices analyseren met het oog op het formuleren van aanbevelingen ten aanzien van lokale besturen en de Vlaamse overheid  en het Agentschap Integratie en Inburgering.

 

Uitvoerder

Ine Deprez, Eva Platteau, Annie Hondeghem, KU Leuven Instituut voor de Overheid

Periode 2018
Trefwoorden regie lokale besturen integratiebeleid
Meer info https://soc.kuleuven.be/io/onderzoek/project/integratiebeleid