DIAMOND - Diversity and Information Media: New Tools for a Multifaceted Public Debate

Nieuwsdiversiteit is noodzakelijk voor de werking van de hedendaagse democratieën. Vaak afzonderlijk behandeld in eerder onderzoek, onderzoeken we in totaal drie dimensies van diversiteit in de journalistieke praktijk:

 1. De diversiteit van problemen of de mate waarin verschillende nieuwsthema's aan bod komen.
 2. De diversiteit van actoren (of identiteit), op zoek naar actoren, die behoren tot verschillende maatschappelijke groepen (in termen van leeftijd, geslacht, etniciteit, seksuele geaardheid, handicap en klasse.
 3. De diversiteit van standpunten, of blootstelling aan verschillende perspectieven over de kwestie.

Nieuwsdiversiteit is op dit moment in gevaar. Ons onderzoek zal worden opgebouwd rond drie belangrijke uitgangspunten:

 1. Bij het opnemen van op internet gebaseerde informatievoorziening, is er meer diversiteit aan media-inhoud dan ooit tevoren, ondanks de aanhoudende trends van mediaconcentratie. De diversiteit van de media neemt over het algemeen toe.
 2. Mediaconcentratie kan bijdragen aan meer diversiteit, maar dit zal niet het geval zijn op politiek of maatschappelijk gevoelige thema's. Diversiteit van het aanbod op politieke en ideologische thema's in de massamedia neemt af. We analyseren nieuwsinhoud in het algemeen, maar richten ons vooral op vier gevoelige nieuwscases: de berichtgeving over vluchtelingen, de berichtgeving over terrorisme, de berichtgeving over werkloosheid en de berichtgeving over diverse identiteiten in de sportjournalistiek.
 3. Omdat de media in toenemende mate zich richten op content aan specifieke doelgroepen via sociaal-economische en culturele profilering, wordt het gebruik van media-inhoud steeds meer gesegmenteerd. Op het niveau van de individuele gebruiker, neemt de diversiteit van het nieuwsgebruik af.

VALORISATIEDOELEN

De onderzoeksgegevens zullen essentiële informatie voor de ontwikkeling van zes valorisatie outputs zijn.

 1. Ons eerste doel is om een ​​monitor inzake nieuwsconsumptie te ontwikkelen, dewelke geïntegreerd kan worden met bestaande controle-instrumenten, en aanzet kan geven tot een jaarlijkse evidence-based evaluatie van en discussie over de nieuwsdiversiteit in Vlaanderen.
 2. Een tweede valorisatiedoel is de ontwikkeling van maatregelen voor het beleid en zelfregulering.
 3. Ten derde, met het oog op het ondersteunen van de nieuwsdiversiteit zal een softwarepakket worden ontwikkeld. De "Diversity Checker Pro" zal toelaten om elektronisch een ​​artikel over de diversiteit van onderwerpen, actoren en standpunten te screenen.
 4. Een vierde valorisatiedoel is de ontwikkeling van vormingen voor de journalistieke praktijk en de journalistieke opleidingen voor studenten journalistiek.
 5. De vijfde en zesde valorisatiedoelstellingen richten zich specifiek op het maatschappelijk middenveld. Voor het maatschappelijk middenveld zal een indexeringstool worden ontwikkeld die een snelle controle van de media mogelijk maakt.
 6. Deze tool is gebaseerd op de meer uitgebreide instrumenten in de andere werkpakketten, en zal gecombineerd worden met diversiteitsseminaries voor actoren uit het maatschappelijk middenveld, die de implementatie van het valorisatiemateriaal zullen kunnen introduceren.
Uitvoerder KU Leuven, VUB, UA, coördinator IMS, KU Leuven
Periode 2017-2020
Trefwoorden nieuws, journalistiek, diversiteit
Meer info https://soc.kuleuven.be/fsw/diamond