Diversiteit in de Vlaamse nieuwsmedia: een longitudinale en mediavergelijkende kijk.

Dit proefschrift is opgezet binnen het beleidsinitiatief Steunpunt Media (2012-2016) onder toenmalig Vlaams minister van Media Ingrid Lieten. Het normatief uitgangspunt hierbij was dat voor een gezonde democratie het noodzakelijk is dat nieuwsinhouden divers zijn (Lieten, 2011; Napoli, 1999; Raeijmaeckers & Maeseele, 2015). Het doel van deze studie is nagaan wat diversiteit binnen de Vlaamse journalistiek nu precies betekent.

In navolging met het Europees Monitoringonderzoek (Media Pluralism Monitor-project) wordt nieuwsdiversiteit benaderd als een multidimensionaal concept vanuit drie perspectieven, namelijk een inhoudsperspectief, een journalistiek perspectief en een publieksperspectief.

Uitvoerder Hanne Vandenberghe, KU Leuven
Periode 2017
Trefwoorden nieuws, journalistiek, diversiteit
Meer info https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/598362