Een evaluatiekader voor het Vlaams Integratiebeleid

  • 9 april 2020

In opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft HIVA-KULeuven een onderzoek uitgevoerd om het Vlaamse Integratiebeleid te conceptualiseren.

 

De opdracht had volgende doelstellingen of onderzoeksopdrachten:

  1. Het bestaande instrumentarium terugkoppelen naar de decretale doelstellingen
  2. Conceptualisering van de vier decretale integratiedoelen (operationalisering en ontwikkelen indicatoren
  3. Het ontwikkelen van effectindicatoren voor bestaande instrumentarium

Het eindrapport bestaat uit vijf delen (zie downloads). De eerste vier delen gaan in op de tweede onderzoeksopdracht en behandelen elk een decretale doelstelling (i.e. participatie, toegankelijkheid, sociale cohesie en actief en gedeeld burgerschap) , terwijl het vijfde deel focust op de eerste en derde onderzoeksopdracht, de acht instrumenten beschrijft en effectindicatoren voorstelt.

Na een inleiding geeft een eerste hoofdstuk een overzicht van (1) de visie in het Vlaams integratiebeleid; (2)  definities en richtlijnen op Europees beleidsniveau; (3) conceptualisering en operationalisering in het buitenland; (4) wetenschappelijke literatuur. Aan de hand van deze verzamelde kennis en informatie werden bouwstenen van de concepten voorgesteld in een volgende hoofdstuk. Omdat een mogelijke definitie volgens de onderzoekers nooit volledig neutraal kan, werden relevante Vlaamse beleidsmakers (van de Vlaamse administratie) betrokken in workshops om een finale definitie van elk concept te ontwikkelen.

Vertrekkend van deze definities, formuleren de laatste twee hoofdstukken een reeks van indicatoren om in de toekomst de vooruitgang met betrekking tot elke doelstelling te kunnen monitoren en evalueren. Deze indicatoren werden geselecteerd op basis van de wetenschappelijke en beleidsliteratuur. 

Het vijfde deel brengt acht bestaande instrumenten in kaart via beschrijvende fiches en stelt voor hoe deze beleidsinstrumenten gerelateerd zijn aan de doelstellingen van het beleid (de interventielogica). Tenslotte doen de onderzoekers een voorstel van mogelijke effectindicatoren om te meten of de instrumenten daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur werkt momenteel aan de uitbouw van een set van indicatoren voor het opvolgen van het integratiebeleid en een verfijning van de methodologie voor het meten van de impact van integratiebeleidsmaatregelen. Hierbij zullen de inzichten uit dit onderzoeksrapport meegenomen worden.

 

Download de vijf delen van het eindrapport 'Een evaluatiekader voor het Vlaams Integratiebeleid'

Deel 1. Conceptualisering 'Toegankelijkheid van voorzieningen'

Deel 2. Conceptualisering 'Zelfstandige en evenredige participatie'

Deel 3. Conceptualisering 'Actief en gedeeld burgerschap'

Deel 4. Conceptualisering 'Sociale Cohesie'

Deel 5. Analyse van de beleidsinstrumenten van het Vlaams integratiebeleid: de weg van 'tool' tot doelstelling