Een zoektocht naar alternatieve vormen van Solidariteit in Diversiteit

Vanuit de veronderstelling dat plaats vaak het enige is dat we nog delen binnen superdiverse samenlevingen, gingen we op zoek naar innovatieve vormen van solidariteit in nabijheid. We voerden 32 case studies uit naar solidaire praktijken binnen de levensdomeinen wonen, werken, leren en vrije tijd. Dit deden we in nauwe samenwerking met partners uit het middenveld zoals buurtorganisaties, vakbonden, scholen en zelforganisaties van mensen met een migratieachtergrond. We focusten zowel op de specificiteit van plekken, de leerprocessen van de personen daar aanwezig, de ontwikkeling van burgerschap en de kenmerken van de solidariteit die er al dan niet tot stand kwam. 

Uitvoerder Stijn Oosterlynck, Joke Vandenabeele, Maarten Loopmans, Sami Zemni, Griet Verschelden, Pascal De Decker, Nick Schuermans, Anika Depraetere, Jana Verstraete, Marjan Moris, Floor Spijkers, Pascal Debruyne, Bart Van Bouchaute, Riet Steel, Jolijn Dehaene, Marc Jans
Periode januari 2013 - december 2016
Trefwoorden solidariteit, diversiteit, plaats, burgerschap, leerprocessen
Meer info stijn.oosterlynck@uantwerpen.be, nick.schuermans@uantwerpen.be
http://www.solidariteitdiversiteit.be/