Eerste uitvoeringsbesluit inburgering- en integratiebeleid principieel goedgekeurd

  • 30 september 2021

Op 7 juli bekrachtigde de Vlaamse Regering de wijziging van het integratie- en inburgeringsdecreet van 7 juni 2013. Op 16 juli 2021 keurde de regering het eerste ontwerp van uitvoeringsbesluit principieel goed. De regelgeving hertekent het inburgeringstraject: zo worden aan de bestaande pijlers (Maatschappelijke Oriëntatie, Nederlands als Tweede Taal) twee pijlers toegevoegd.

 

Met de publicatie van het eerste uitvoeringsbesluit vatten we meteen de belangrijkste wijzigingen in het inburgeringstraject gebald samen.

 

De nieuwe regelgeving treedt (grotendeels) op 1 januari 2022 in werking,

 

Het nieuwe inburgeringsbeleid legt de nadruk op verhoogde economische en maatschappelijke zelfredzaamheid, doorgedreven verwerving van de Nederlandse taal en kennis van de Vlaamse waarden, normen en samenleving. Nieuwkomers worden uitgenodigd een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Tegelijk worden ze beter voorbereid op onze maatschappij en worden hen hefbomen aangereikt om als volwaardige burger in Vlaanderen te kunnen functioneren.

 

Bijlagen:

Regelgeving integratie en inburgering: hertekening - eerste principiële beslissingen

Wijziging BVR Integratie - en Inburgeringsbeleid

Wijziging BVR Integratie- en Inburgeringsbeleid, bijlage

Wijziging BVR Integratie - en Inburgeringsbeleid, nota