Eindevaluatie van het project ‘Brugfiguren Intra-Europese Migratie' (BIEM)

De sterke migratiestromen vanuit Midden- en Oost-Europa, sinds de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 en 2007, stellen de ontvangende West-Europese steden voor een aantal maatschappelijke uitdagingen. Binnen de Stad Gent resulteerde deze demografische veranderingen in het uitdenken van een doelgroepgericht beleid en tal van geassocieerde maatregelen om de integratie van Intra-Europese migranten (IEM) te ondersteunen. Zo werd binnen de sfeer van het onderwijs het project 'Brugfiguren Intra-Europese Migratie' (BIEM) gelanceerd als methodische en organisatorische versterking van de bestaande brugfigurenwerking met een expliciete, maar niet exclusieve gerichtheid op de IEM-doelgroep.
Het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) kreeg van het Gentse stadsbestuur de opdracht om dit project - dat schooljaar 2015-2016 ten einde loopt – te evalueren. De finaliteit van deze studie is in eerste plaats toekomstgericht en heeft als doel om good practices op te sporen en het succes ervan te ontleden. We beroepen hiervoor op de principes van theoriegestuurde evaluatie en toetsen de vooronderstellingen over de werking van het BIEM-project aan de dagdagelijkse uitvoering en implementatie. Deze methodologie is ontwikkeld als reactie op traditionele evaluatiemethoden, die te sterk vasthouden aan (moeilijk) 'meetbare indicatoren' en zich te eenzijdig richten op de behaalde resultaten. Bij een theoriegestuurde evaluatie verbreedt de focus van de resultaten naar de achterliggende processen en naar de perspectieven en ervaringen van de verschillende betrokken partijen. Op die manier wordt duidelijk 'wat' werkt, 'voor wie' en 'onder welke omstandigheden'.

Uitvoerder Christiane Timmerman
Periode 15 december 2015 – 31 mei 2016
Trefwoorden Intra-Europese migranten, brugfiguren, migratiestromen
Meer info https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/centrum-migratie-intercul-studies/projecten-en-publica/projecten/