Empowerment door taal? Ervaringen van vrouwen met lessen Nederlands als tweede taal of NT2

Dit verkennend kwalitatief onderzoek levert een evaluatie van het NT2-beleid op vanuit het perspectief van de (ex-)cursisten, aangevuld met eigen veld- en studiewerk. Vrouwen ervaren in hun NT2-trajecten specifieke drempels die praktisch en inhoudelijk van aard zijn en die ook een weerslag hebben op hun trajecten naar betaald werk, opleidingen, etc. 

Uitvoerder Fatma Arikoglu - ella vzw | kenniscentrum gender en etniciteit
Periode januari 2016- februari 2017
Trefwoorden taalbeleid, vrouwen, gender, migratie, integratie
Meer info ella.farikoglu@amazone.be
http://www.ellavzw.be/node/4/publicaties/empowerment-door-taal