Geactualiseerd Horizontaal Integratiebeleidsplan en visietekst Taalbeleid in het kader van het Horizontaal Integratiebeleid

  • 30 augustus 2018

In juli 2018 werd het geactualiseerde Horizontaal Integratiebeleidsplan geagendeerd op de Vlaamse Regering. Het geactualiseerde Horizontaal Integratiebeleidsplan (HIBP) bouwt verder op het Horizontaal Integratiebeleidsplan 2016-2019. Het bespreekt per doelstelling waar de acties in 2018 staan en wat er extra zal gebeuren in de periode 2018-2019. Het beleidsplan focust op het verkleinen van de herkomstkloof: de maatschappelijke positie van personen van buitenlandse herkomst is op vele domeinen slechter dan die van personen van Belgische herkomst. In het geactualiseerde beleidsplan werd ook het actieplan woonwagenbewoners geïntegreerd, in een nieuwe strategische doelstelling.

In het geactualiseerde HIBP staan vijf doelstellingen voorop: participatie aan het maatschappelijke leven verbeteren, kennis van het Nederlands bij anderstaligen versterken, wederzijds respect bevorderen en komen tot een afgestemd, onderbouwd en gedragen beleid en het voeren van een horizontaal beleid t.a.v. woonwagenbewoners.

Daarnaast werd in juli 2018 ook de visietekst ‘Taalbeleid in het kader van het Horizontaal Integratiebeleid’ geagendeerd op de Vlaamse Regering.

Het plan en de bijlagen vindt u terug  op vlaanderen.be, voor meer informatie kan u terecht bij Marlies Stubbe: marlies.stubbe@vlaanderen.be