Governing ethnic (in)equality in Europe: Colour-blind versus colour-conscious policy frames in Belgium, Germany and the Netherlands

In dit doctoraatsonderzoek wordt onderzocht hoe het onderwijs- en arbeidsbeleid in België, Duitsland en Nederland inspeelt op etnische ongelijkheden. Het onderzoek analyseert de verschillende beleidsframes omtrent etnische (on)gelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en streeft ernaar om verschillen en gelijkenissen in beleidstrends tussen de landen en beleidsvelden te verklaren. 

Uitvoerder Laura Westerveen - Vrije Universiteit Brussel
Periode 2015-2019
Trefwoorden etnische kloof, onderwijs, arbeid, beleidsframes
Meer info laura.westerveen@vub.be