Het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan 2020-2024

  • 30 oktober 2020

Op vrijdag 23 oktober werd het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan 2020-2024 geagendeerd op de Vlaamse Regering.

Het beleidsplan focust op een beperkt aantal vernieuwende acties, telkens een samenwerking tussen het beleidsveld GKII en andere beleidsdomeinen. Voor deze acties worden telkens extra middelen ingezet en dit voor een looptijd van de volledige legislatuur. De rapportering over de acties gebeurt binnen de Beleids- en Begrotingstoelichting (BBT). Het beleidsplan omvat acties die in 2020 opstarten, en acties die op een later tijdstip opstarten.

Tegelijk werd ook de rapportering over de acties in de horizontale plannen van de vorige beleidsperiode geagendeerd: enerzijds het Horizontaal Integratiebeleidsplan, anderzijds het Horizontaal Gelijke Kansenbeleidsplan.

De nota aan de Vlaamse Regering

Het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan 2020-2024

De rapportering over het Horizontaal Integratiebeleidsplan 2016-2019