Het Jaarrapport Inburgering 2020

  • 18 november 2021

Het jaarrapport Inburgering 2020 van het Agentschap Binnenlands Bestuur is een cijfermatige weergave van de verschillende fasen van het Vlaamse inburgeringstraject. Het geeft naast de stand van zaken van het jaar 2020 ook evoluties weer sinds 2014. Het geeft een beeld van de instroom van nieuwkomers, de personen die starten met inburgering of een opleiding Nederlands en hun resultaten. In de cijfers maken we onderscheid naar onder andere regio, doelgroep, verblijfsstatus of leervermogen.

Download het Jaarrapport Inburgering 2020