Het oriëntatietraject van OKAN-leerlingen

Dit doctoraatsonderzoek wordt begeleid door Prof. Bram Spruyt (VUB) en Prof. Piet Van Avermaet (UGent). Het is een etnografische studie die een vaste groep OKAN-leerlingen van drie secundaire scholen in Antwerpen opvolgt vanaf de instroom in OKAN tot na hun doorstroom naar het reguliere onderwijs. Het doel van deze studie is het doorgronden van het oriëntatietraject. 

Uitvoerder Laura Emery - Vrije Universiteit Brussel
Periode 2016-2022
Trefwoorden onthaalonderwijs, studieadvies, studiekeuze, cultureel kapitaal, etnografische studie
Meer info laura.emery@vub.be