Integratie & Inburgering

Vlaanderen is divers en wordt steeds meer divers, 17,5% van de bevolking is van vreemde herkomst. Hoewel diversiteit een feit is, nemen personen van vreemde herkomst nog steeds niet volwaardig deel aan onze samenleving. Er gaapt een grote herkomstkloof.

Vertrekkend van deze ‘staat van integratie’ worden er vier strategische doelstellingen voor het Vlaamse Integratie- en Inburgeringsbeleid naar voor geschoven:

  1. in alle relevante maatschappelijke domeinen de herkomstkloof verminderen;
  2. blijven investeren in het verhogen van de kennis van Nederlands;
  3. de bestuurskracht van lokale besturen inzake lokaal integratiebeleid versterken;
  4. een behoeftedekkend individueel vormings- en begeleidingsaanbod organiseren voor personen van vreemde herkomst (Inburgering).

Het verminderen van de herkomstkloof in diverse domeinen in onze samenleving is in de eerste plaats een gedeelde verantwoordelijkheid van de voltallige Vlaamse Regering en vergt een horizontale aanpak.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur ondersteunt het beleid.