Integratieprocessen van migranten in een inter- en multigenerationeel perspectief

Integratieprocessen van verschillende generaties migranten (1ste, 2de, 3de generatie) in verschillende periodes (jaren 60, jaren 80 en nu) staan centraal in dit onderzoek. Integratie wordt niet gezien als een te bereiken ideaal, wel als een mogelijke manier van kijken naar de processen die migranten doormaken in het gastland. Integratie is een begrip dat verschillende dimensies omvat: structureel (onderwijs, arbeidsmarkt), cultureel (taal, vrije tijd), sociaal (netwerk, lidmaatschap organisaties) en identificationeel (zelf- identificatie in termen van etnische/regionale/nationale belonging). Er is aandacht voor objectieve en subjectieve componenten (de eigen perceptie van migranten) van integratie. Het onderzoek bestaat uit twee deelstudies: een survey onderzoek bij jongeren in de derde graad van het secundair onderwijs in Genk en Sint-Niklaas enerzijds en familie-interviews met migranten en hun kinderen en kleinkinderen anderzijds.

Uitvoerder Floor.Verhaeghe@UGent.be - UGent
Periode 2012-2019
Trefwoorden integratie, onderwijstrajecten, zelf-identificaties, sociaal netwerk, belonging
Meer info Floor.Verhaeghe@UGent.be